Ogłoszenie o wyborze oferty
Redaktor: Michał Ostatek   
13.10.2017.

Numer sprawy: TDiM.26.2.21.2017    

Opatów, 13. 10. 2017r

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 300 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości 73062,00 zł brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 ofert.

1. OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska   (73062,00 zł)

2. Grankrusz Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 3
22-100 Chełm   (79047,18 zł)

3. PHUB "TRASA" Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 7
21-500 Biała Podlaska  (78597,00 zł)

Dyrektor

Zmieniony ( 19.10.2017. )