Plan zamowień publicznych na 2017r.
Redaktor: Michał Ostatek   
09.01.2017.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

L.P

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówień

 

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania

w ujęciu kwartalnym

Uwagi

1.

Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, nr 0717T w m. Baranówek  i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Wszachów

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1652957,00

I

 

2.

Remont dróg powiatowych nr 0697T na odcinkach Ożarów - Szymanówka od km 1+240 do km 4+205 oraz Szymanówka - Lasocin od km 4+235 do km 6+780 oraz nr 0744T na odcinku Przybysławice - Jankowice - Janików

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2044506,00

I

 

3.

Remont dróg powiatowych nr 0700T w m. Sadowie i Bogusławice, nr 0717T  w m. Łężyce i Gołoszyce oraz nr (droga powiatowa bez nr) w m. Rzuchów

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1123212,00

I

 

4.

Remont drogi powiatowej nr 0686T na odcinku od km 2+500 do km 5+707  w m. Janów i Ciszyca Górna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

899277,00

I

 

5.

Remonty dróg

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1000000,00

I - IV

zamówienia udzielane w częściach

6.

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudów, remontów dróg i organizacji ruchu na drogach

usługi

przetarg nieograniczony

300000,00

I - IV

zamówienia udzielane w częściach

7.

Zimowe utrzymanie dróg

usługi

przetarg nieograniczony

250000,00

IV

 

8.

Zakup ciągnika rolniczego używanego

dostawa

przetarg nieograniczony

150000,00

I-II

 

9.

Zakup samochodu ciężarowego używanego

dostawa

przetarg nieograniczony

150000,00

I-II

 

 

 

 

                                                                                                                Henryk Satur

Opatów, dnia 09. 01. 2017r.         __________________________________

                                       Kierownik Zamawiającego

Zmieniony ( 14.02.2018. )