Witamy na naszych stronach
ZDP Opatów

     Opatów, 17. 01. 2020r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę:

Zamiatarki szczotkowej z przeznaczeniem do usuwania zanieczyszczeń na drogach, ulicach i chodnikach o nawierzchniach asfaltowych, betonowych i z kostki brukowej.

 

Przejdź do zakładki Przetargi

_____________________________________________________________________________________________________

 

   Opatów, 17. 01. 2020r.

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, ogłasza do sprzedania na dobrych warunkach zbiornik na  emulsję  asfaltową do połowy wypełniony zastygniętą emulsją asfatową. Zbiornik to beczka na podwoziu typu naczepa.

Zbiornik do obejrzenia pod ww. adresem.

Prosimy o złożenie oferty kupna do dnia 24. 02. 2020 r. do godz. 1000

Oferty kupna prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2

27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

Kpntakt:

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)


 

     Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

     Podpis Zamawiającego


 


   

   

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27- 500 Opatów

tel/fax  015 8682485

 woj. świętokrzyskie

 
© 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie