Zamówienia do 30 tys E
Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
12.03.2019.

Opatów, 12.03. 2019r

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):
ciągnika rolniczego

 Wymagania:

 1. Używany bez wypadkowy.
 2. Rok produkcji 2006 - 2013.
 3. Rodzaj silnika - diesel.
 4. Silnik 6 - cylindrowy.
 5. Moc nie mniejsza niż 120 km
 6. Skrzynia biegów automatyczna.
 7. Liczba przepracowanych godzin nie więcej niż 9000 h.
 8. Przedni podnośnik TUZ.
 9. Tylny podnośnik sterowany z EHR.
 10. Sterowanie tylnym podnośnikiem z zewnątrz ciągnika
 11. Klimatyzacja.
 12. Biegi pełzające.
 13. Rewers mechaniczny elektrohydrauliczny.
 14. Przedni napęd i blokad tylnego mostu załączane elektrohydraulicznie.
 15. Układ hamulcowy zintegrowany na 4 koła.
 16. Amortyzowana przednia oś.
 17. Amortyzowana kabina.
 18. Zaczep transportowy dla przyczep.
 19. Fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany.
 20. Siedzenie dla pasażera.
 21. sprawny technicznie 100%.
 22. nr VIN.
 23. Wnętrze ciągnika zadbane.
 24. Faktura WAT
 25. Oferent (sprzedawca) złoży oświadczenie, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich,  nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia oraz, że nie toczy się postępowanie sądowe z nim związane.

 

Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty dokona oględzin przedmiotu zamówienia na miejscu oraz  dokona przeglądu w stacji diagnostycznej.

Zamawiający przyjmie oferty na dostawę ciągnika od oferentów, których siedziba jest zlokalizowaną w promieniu nie większym niż 150 km od siedziby Zamawiającego
w Opatowie przy ul. Lipowskiej 2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

 

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 22.03.2019r. do godz. 12:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia - marzec- kwiecień 2019 r. (do uzgodnienia)

 

W załączeniu:

- Formularz cenowy;

 

Załącznik do pobrania


 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie