Zamówienia do 30 tys E
Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
17.01.2020.

   Opatów, 17. 01. 2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę:

 

Zamiatarki szczotkowej z przeznaczeniem do usuwania zanieczyszczeń na drogach, ulicach i chodnikach o nawierzchniach asfaltowych, betonowych i z kostki brukowej.

 

Warunki i wymagania:

Wariant 1:

1. Możliwość montowania do ciągnika rolniczego i ładowarki, tylni lub przedni TUZ;

2. Napęd hydrauliczny.

3. Szerokość robocza 1,5m.

3. Walec zamiatający Ø 510. W standardzie szczotka z domieszką drutu.

5. Regulacja kół jezdnych.

6. System „pływania” zapobiegający przed wciskaniem maszyny w podłoże podczas pracy na nierównościach lub przy opuszczaniu maszyny do pozycji roboczej.

7. Zbiornik na nieczystości hydrauliczny opróżniany za pomocą układu hydraulicznego.

8. System zraszania.

9. Szczotka boczna

10. Uchwyty i mocowania umożliwiające doposażenie zamiatarki;

11. Oznaczenie CE, instrukcja obsługi, specyfikacja.

Wariant 2

1. Możliwość montowania do ciągnika rolniczego i ładowarki, tylni lub przedni TUZ;

2. Napęd hydrauliczny.

3. Szerokość robocza 1,5m.

3. Walec zamiatający Ø 510. W standardzie szczotka z domieszką drutu.

5. Regulacja kół jezdnych.

6. System „pływania” zapobiegający przed wciskaniem maszyny w podłoże podczas pracy na nierównościach lub przy opuszczaniu maszyny do pozycji roboczej.

7. Zbiornik na nieczystości hydrauliczny opróżniany za pomocą układu hydraulicznego.

8. Szczotka boczna

9. Uchwyty i mocowania umożliwiające doposażenie zamiatarki;

10. Oznaczenie CE, instrukcja obsługi, specyfikacja.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 24. 01. 2020 r. do godz. 1000

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2

27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia - do  17. 02. 2020 r.

W załączeniu:

- Formularz cenowy do pobrania

 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)


 

     Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

     Podpis Zamawiającego

Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
© 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie