Zamówienia do 30 tys E
Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
17.10.2017.

Numer sprawy: 8 /2017  

Opatów 17.10.2017r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup w dobrym stanie technicznym używanego mostu kpl. z obudową oraz używanego kpl. korpusu podnośnika (korpus + rozdzielacz + mechanizm sterowania) do ciągnika Zetor 6911       

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia ; 20.10.2017 do godz. 12:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 20.10.2017r. ; o godz. 12:15


W załączeniu:

- Formularz cenowy ;

 

Dyrektor ZDP

 

 

 

Zmieniony ( 19.10.2017. )
 
© 2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie