Ogłoszenia różne
Plan postępowań zamówień publicznych 2018 Drukuj
Redaktor: Administrator   
02.01.2018.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, t.j.), przedstawia plan postępowań
o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

L.P

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówień

 

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania

w ujęciu kwartalnym

Uwagi

1.

Remont drogi powiatowej nr 0744T Przybysławice - Jankowice - Janików w m. Przybysławice, Jankowice, Janików w km 0+000 - 4+496 odc. dł. 4,496 km.

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

955639,00 (koszt. inwest.)

I

PRGiPID

2.

Remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków - Lasocin - Janów - Nowe na odc. Szymanówka - Lasocin w km 4+235 do km 6+780 km odc. dł. 2,545 km.

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

576841,00 (koszt. inwest.)

I

PRGiPID

3.

Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. Nr 42111 - Karsy - dr. pow. Nr 42113 w m. Karsy w km 1+954 - 4+689 odc. dł. 2,735 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

839300,00 (koszt. inwest.)

 

I

PRGiPID

4.

Remont drogi powiatowej Nr 0698T Rzuchów - Drzenkowice – Brzustowa - dr. woj. Nr 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w mk 0+000 - 0+370, 0+890 - 1+765, 3+470 – 3+910 odc. o łącznej dł. 1,685 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

572769,92 (koszt. inwest.)

 

I

usuwania skutków klęsk żywiołowych

5.

Remont drogi powiatowej nr 0736T dr. pow. Nr 42164 - Bożęcin - Przezwody - Pęczyny - Kleczanów w m. Grochocice w km 0+000-1+495 odc. dł. 1,495 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

508184,59 (koszt. inwest.)

 

I

usuwania skutków klęsk żywiołowych

6.

Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Tęcza - Krępa Dolna - Boduszów - Mydłów - Kaczyce - Grocholice - Włostów w m. Mydłów, Kaczyce w km 8+439 - 9+239, 10+035 - 10+535  odc.o łącznej dł. 1,300 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

441899,64 (koszt. inwest.)

 

I

usuwania skutków klęsk żywiołowych

7.

Remont drogi powiatowej nr 0773T (Pawłowska Wola) - gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszyca Dolna w m. Ciszyca Dolna w km 0+000 – 2+505 odc. dł. 2505 km usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

851506,61 (koszt. inwest.)

 

I -II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

8.

Remont drogi powiatowej nr 0759T Wojciechowice – Jasice w

 m. Wojciechowice w km 0+010 – 0+506 odc. dł. 0,496 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

168601,71 (koszt. inwest.)

 

I -II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

9.

Remont drogi powiatowej nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy - Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+128-5+355 odc dł. 0,227 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

77162,48 (koszt. inwest.)

 

I -II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

10.

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola- Zielonka - Iwaniska w m. Wzory w km 9+284 – 9+544 odc dł. 0,260 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

88379,93 (koszt. inwest.)

 

I -II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

11.

Remont drogi powiatowej nr 0709T Skolankowska Wola - Józefin - Marianów w m. Marianów w km 3+003 – 4+063 odc dł. 1+060 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

360318,17 (koszt. inwest.)

 

I -II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

12.

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudów, remontów dróg i organizacji ruchu na drogach

usługi

przetarg nieograniczony

300000,00

I - IV

zamówienia udzielane w częściach

13.

Zimowe utrzymanie dróg

usługi

przetarg nieograniczony

250000,00

IV

zamówienia udzielane w częściach

14.

Zakup ciągnika rolniczego używanego

dostawa

przetarg nieograniczony

155000,00

I-II

 

15.

Zakup samochodu ciężarowego używanego

dostawa

przetarg nieograniczony

180000,00

II-III

 

16.

Paliwo do pojazdów i maszyn

dostawa

przetarg nieograniczony

220000,00

IV

 

 

 Opatów, dnia 02. 01. 2018r.   

 

                                                                                                                                                       Grzegorz Pietrzyk

                       __________________________________

                                                                 Kierownik Zamawiającego

 
© 2018 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie