Ogłoszenia różne
Plan postępowań zamówień publicznych 2019 Drukuj
Redaktor: Administrator   
02.01.2019.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, t.j.), przedstawia plan postępowań
o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

 

L.P

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówień

 

Orientacyjna wartość zamówienia

(podane w brutto)

Przewidywany termin

wszczęcia ostępowania

w ujęciu kwartalnym

Uwagi

1.

Remont drogi powiatowej nr  0723T Opatów- Czerników Karski-Aleksandrów-Bartłomiejów- Strzyżowice-Józefów- Wymysłów w m. Czrników Karski w km 4+131 - 4+571 odc. dł. 0,440 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

156710,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

2.

Remont drogi powiatowej nr  0767T Bidziny – Grochocice – Grochocice Kolonia – Łopata – Łany – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+814 - 3+192 odc. dł. 1,378 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

416987,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

3.

Remont drogi powiatowej nr 0698T  Rzuchów - Drzenkowice – Brzóstowa - dr. woj. Nr 755  w m. Obręczna w km 0+370 - 0+890, Wszechświęte w km 1+765 - 3+470 odc. o łacz. dł. 2,225 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

7892454,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

4.

Remont drogi powiatowej nr  0726T Bodzechów – Grocholice - Małoszyce - Podole Kolonia - Podole - Lipowa - Opatów w m. Małoszyce w km3+766 - 4+044 odc. dł. 0,278 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

99013,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

5.

Remont drogi powiatowej nr  0720T Iwaniska - Tęcza - Krępa Dolna - Boduszów - Mydłów - Kaczyce - Grocholice - Włostów w m. Kaczyce w km 9+239 - 10+035 odc. dl. 0,796 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

283503,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

6.

Remont drogi powiatowej nr  0722T Mydłów–Borków–Przepiórów– Kujawy m. Przepiórów, Borków w km  2+037 - 3+093 odc. dł. 1,056 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

376104,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

7.

Remont drogi powiatowej nr  0714T Przepiórów– Beradz–Kozinek- Pokrzywianka w m. Przepiórów w km 0+000 - 0+148 odc. dł. 0,148 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

53712,00

I -II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

8.

Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. Nr 42111 - Karsy - dr. pow. Nr 42113 w m. Karsy w km 2+654 - 4+000 odc. dł. 1,346 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

479 390,00

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

9.

Remont przepustów wraz z murkami oporowymi 10 szt.

roboty budowlane

zapytanie ofertowe

70000,00

II - III

 

10.

Remont barier energochłonnych

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

120000,00

II - III

 

11.

Zakup znaków drogowych, barier ochronnych

dostawa

zapytanie ofertowe

60000,00

II - III

 

12.

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudów, remontów dróg i organizacji ruchu na drogach

usługi

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

150000,00

I - IV

 

13.

Zimowe utrzymanie dróg:

zakup mat. uszorstniających, soli drogowej

dostawa

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

80000,00

IV

 

 

Zimowe utrzymanie dróg: Zlecone usługi

 

usługi

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

250000,00

IV

 

14.

Zakup ciągnika rolniczego używanego

dostawa

przetarg nieograniczony

160000,00

I-II

 

15.

Zakup używanego samochodu ciężarowego i piaskarki

dostawa

przetarg nieograniczony

200000,00

II-III

 

16.

Zakup samochodu osobowego - dostawczego i osobowego - używane

dostawa

zapytanie ofertowe

80000,00

I - II

 

 

Paliwo do pojazdów i maszyn

dostawa

przetarg nieograniczony

240000,00

IV

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Grzegorz Pietrzyk

Opatów, dnia 02. 01. 2019r.                                        __________________________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

 
© 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie