Ogłoszenia różne
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. Drukuj
Redaktor: Administrator   

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm), przedstawia plan postępowań
o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

L.P

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówień

 

Orientacyjna wartość zamówienia

(podane w brutto)

Przewidywany termin

wszczęcia ostępowania

w ujęciu kwartalnym

Uwagi

1.

Remont drogi powiatowej 0733T Balbinów – Nikisiałka Duża – Dziura – Nikisiałka Mała – Gozdawa – Leszczków -Lipnik w m. Leszczków w km 8+162- 9+258 odc. dł 1, 096 km.

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

362 196,62 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

2.

Remont drogi powiatowej 0767T Bidziny – Grochocice – Grochocice Kolonia – Łopata – Łany – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km. 1+814 – 3+192 odc. dł. 1,378 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

535 262,05 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

3.

Remont drogi powiatowej 0743T Stodoły – Podgrochocice –Jakubowice – Pisary – Wyspa – Wygoda - Dziurów-Zawichost w m. Stodoły w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

148 078,50 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

4.

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w. m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0, 680 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

264 135, 12 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

5.

Remont drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów - Drzenkowice – Brzóstowa - dr. woj. Nr 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890odc. o dł. 0,520 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

201 985,68 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

6.

Remont drogi powiatowej nr 0708Tgr. pow. opatowskiego –Krowiniec – Wszachów – Porąbki Górne – Iwanska w m. Wszachów w km. 1+049 – 1+835 odc. dł. 0, 786 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

299 597,00 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

7.

Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Tęcza - Krępa Dolna - Boduszów - Mydłów - Kaczyce - Grocholice – Włostów w m. Mydłów w km 8+012 - 8+402 odc. o dł.0,390 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

152 750,99 zł

III

usuwania skutków klęsk żywiołowych

8.

Remont drogi powiatowej nr 0708Tgr. pow- opatowskiego—Krowiniec-Wszachów-Porąbki Górne-Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895-7+957 odc. o dł.1,062 km kosztorysowa kwota remontu –

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

334 141,31 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

9.

Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów- Czerników Karski-Aleksandrów-Bartłomiejów- Strzyżowice-Józefów- Wymysłów w m. Czerników Karski w km 4+131 – 4+571 odc. dł. 0,440 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

170 910,96 zł.

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

10.

Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Tęcza - Krępa Dolna - Boduszów - Mydłów - Kaczyce - Grocholice - Włostów w m. Kaczyce w km 9+239 – 10+035 odc. dł. 0,796 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

309 193,46 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

11.

Remont drogi powiatowej nr 0722T dr. pow. Mydłów–Borków–Przepiórów– Kujawy w m. Kamieniec w km 4+093– 4+814 odc. dł. 0,721 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280 060,91zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

12.

Remont drogi powiatowej nr 0719T Planta-Wojnowice - Piskrzyn w m. Piskrzyn w km. 4+122 – 4+725 odc. dł. 0,603 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

189 724,30 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

13.

Remont drogi powiatowej nr 0722T Mydłów – Borków – Przepiórów – Kujawy w m. Przepiórów, Borków w km 2+037 – 3+093 odc. dł. 1, 056 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

410 186,30 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

14.

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Wola Jastrzębska w km. 5+976 – 6+646 odc. dł. 0,670 km

 

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

260 250,78 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

15.

Remont drogi powiatowej nr 0713T Haliszka – Radwan – Brzezionki -Grzybów w m. Radwan w km. 2+558 – 3+331 odc. dł. 0,773 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

254 612,56 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

16.

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Dziewiątle w km. 0+372 – 0+706 odc. dł. 0,334 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

129 736,96 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

17.

Remont drogi powiatowej nr 0710T Gryzikamień – Marianów – Dziewiątle - Wierzbka w m. Marianów w km 0+735 – 1+560 odc. dł. 0,825 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

320 458,05 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

18.

Remont drogi powiatowej nr 0712T Gryzikamień – Łopatno – Brzeziny - roboty budowlane Miłoszowice Kolonia w m. Wygiełzów i Łopatno w km. 0+000 – 1+094 odc. dł. 1,094 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

424 946,80 zł

II

usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Ewidencja dróg

usługi

zapytanie ofertowe

50000

II - III

 

 

Remont wiaty ZDP

usługi

zapytanie ofertowe

100000

II - III

 

9.

Materiał kamienny do remontu dróg

dostawa

zapytanie ofertowe

50000

II - III

 

10.

Remont barier energochłonnych

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

150000

II - III

 

11.

Zakup znaków drogowych, barier ochronnych

dostawa

zapytanie ofertowe

80000

I - III

 

12.

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudów, remontów dróg i organizacji ruchu na drogach

usługi

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

150000

I - IV

 

13.

Zimowe utrzymanie dróg:

zakup mat. uszorstniających, soli drogowej

dostawa

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

80000

IV

 

 

Zimowe utrzymanie dróg: Zlecone usługi

 

usługi

przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe

170000

IV

 

14.

Zakup emulsji i masy asfaltowej

dostawa

zapytanie ofertowe

400000

II-III

 

15.

Zakup używanego samochodu ciężarowego

dostawa

przetarg nieograniczony

170000

I-II

 

16.

Przegląd dróg i mostów

usługi

zapytanie ofertowe

50000

I - II

 

 

Paliwo do pojazdów i maszyn

dostawa

przetarg nieograniczony

250000

IV

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Grzegorz Pietrzyk

Opatów, dnia 02. 01. 2020r.                                        __________________________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

 
© 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie