Archiwum zam. do 30 tys ELista artykułów w archiwum z miesiąca: 7 - 2019 roku.


Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Administrator   
02.07.2019.

Opatów, 02. 07. 2019r

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

 

 dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu "DubelKabina"- zgodnie z warunkami zapytania ofertowego z dnia 25.06. 2019r

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU "PLUS"

Zbigniew Stachera

Lechów 156 A

26-004 Bieliny

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

 

Uzasadnienie wyboru:

Spełnił postawione wymogi.

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 oferty.

 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

_________________________________________________________________________________________

Zmieniony ( 05.07.2019. )
 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie