Archiwum PrzetargiLista artykułów w archiwum z miesiąca: 5 - 2018 roku.


Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.05.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 

Nr sprawy TDiM.26.1.9.2018                                                                                                                                                                       Opatów,  10. 05. 2018r.

 

Część 1 (Zadanie nr 1.)

Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Tęcza - Krępa Dolna - Boduszów - Mydłów - Kaczyce - Grocholice - Włostów w m. Mydłów, Kaczyce w km 8+439 - 9+239, 10+035 - 10+535  odc. o łącznej dł. 1,300 km

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  441899,64

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 28. 09. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

380002,35

84 m-ce

 

2.

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów             

335873,15

84 m-ce

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
 Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

327155,40

84 m-ce

 

4.

     Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

319320,30

84 m-ce

 

5.

 

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

425449,13

84 m-ce

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

291977,40

84 m-ce

 

7.

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów  

311165,40-

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 


 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.05.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 

Nr sprawy TDiM.26.1.9.2018                                                                                                                                                                       Opatów,  10. 05. 2018r.

 

Część 2 (Zadanie nr 2.)

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola- Zielonka - Iwaniska w m. Wzory w km 9+284 – 9+544 odc dł. 0,260 km

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  88379,93

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 28. 09. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

104638,56

84 m-ce

 

2.

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

                       

105960,17

84 m-ce

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

70362,40

84 m-ce

 

4.

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

 

100327,66

84 m-ce

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

63192,48

84 m-ce

6.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów          

76061,23

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 


 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.05.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 

Nr sprawy TDiM.26.1.9.2018                                                                                                                                                                       Opatów,  10. 05. 2018r.

 

Część 3 (Zadanie nr 3.)

Remont drogi powiatowej nr 0709T Skolankowska Wola - Józefin - Marianów w m. Marianów w km 3+003 – 4+063 odc dł. 1,060 km

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  360318,17

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 28. 09. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

 

303915,78

84 m-ce

 

2.

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

                       

272868,13

84 m-ce

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
 Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

267409,38

84 m-ce

 

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

265584,06

84 m-ce

 

5.

 

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

352328,48

84 m-ce

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

244592,88

84 m-ce

7.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów          

249145,75

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.05.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 

Nr sprawy TDiM.26.1.10.2018                                                                                                                                                                      Opatów,  10. 05. 2018r.

 

Część 1 (Zadanie nr 1.)

Remont drogi powiatowej nr 0759T Wojciechowice – Jasice w m. Wojciechowice w km 0+010- 0+506 odc. dł. 0,496 km.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  168601,71

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 28. 09. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów    

141945,85

84 m-ce

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
 Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

126652,61

84 m-ce

 

3.

      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

126408,58

84 m-ce

 

4.

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

172894,24

84 m-ce

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów          

132448,37

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________
 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.05.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 

Nr sprawy TDiM.26.1.10.2018                                                                                                                                                                      Opatów,  10. 05. 2018r.

 

Część 2 (Zadanie nr 2.)

Remont drogi powiatowej nr 0736T dr. pow. Nr 42164 - Bożęcin – Przezwody – Pęczyny - Kleczanów w m. Grochocice w km 0+000- 1+495 odc. dł. 1,495 km.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  508184,59

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 28. 09. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów    

384075,09

84 m-ce

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
 Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

377148,14

84 m-ce

 

3.

      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

366298,92

84 m-ce

 

4.

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

 

460448,04

84 m-ce

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów          

399214,34

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.05.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 

Nr sprawy TDiM.26.1.10.2018                                                                                                                                                                      Opatów,  10. 05. 2018r.

 

Część 3 (Zadanie nr 3.)

Remont drogi powiatowej nr 0733T (Pawłowska Wola) – gr. woj. świętokrzyskiego – Ciszyca Dolna w m. Ciszyca Dolna w km. 0+000-2+505 odc. dł. 2,505 km

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  851506,61

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 28. 09. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów    

636935,33

84 m-ce

 

2.

          Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

641741,92

84 m-ce

 

3.

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

 

771519,96

84 m-ce

 

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów          

792163,67

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 


 

 

 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________
 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
02.05.2018.

             TDiM.26.1.8.2018                                                                                                                                   Opatów, 02. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Remont drogi powiatowej nr 698T Rżuchów – Drzenkowice – Brzustowa – dr. woj. 755 w m. Obręczna, Wszechświęte km 0+000- 0+370; 0+890-1+765; 3+470-3+910 odc. o dł. 1,685 km.

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 11 ofert.

 

1) P.U.H „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów                                 przyznane punkty 71,90: cena - 44,40 pkt;   gwarancja - 2,5 pkt,; jakość -                                                                                                                         0,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

2) Zakład Robót Drogowych „DUKT”

Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17

25-052 Nowiny                                    przyznane punkty 94,00: cena - 54,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość                                                                                          - 10,00    pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

3) DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków                                                przyznane punkty 84,40: cena - 44,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych

Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów                                   przyznane punkty 81,40: cena - 41,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

5) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 91,60: cena - 51,60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

6) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce                                     przyznane punkty 39,60: cena - 9,60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                          0,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

7)  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki                                przyznane punkty 85,80: cena - 55,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość                                                                                           0,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

8) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów                                                  przyznane punkty 96,40: cena - 56,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

9) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 80,00: cena - 45,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

10) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 77,20: cena - 40,20 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        7,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

11) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                      10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                         Grzegorz Pietrzyk                                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

 

  _________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                             

 

                                           

 
© 2018 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie