Witamy na naszych stronach
ZDP Opatów

 

     Nr sprawy TDiM.26.1.4.2019                                                                                                     Opatów,  11. 09. 2019r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Zadanie nr 1  Przebudowa drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy – Piórków - Załącze - Komorniki – Wszachów, polegająca na budowie chodnika w m. Piórków km 3+295 - 3+364 odc. dł. 0,069 km

Zadanie nr 2  Przebudowa drogi powiatowej  nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce - Grocholice – Włostów w km 13+753 – 13+868 odc. dł. 0,115 km, oraz drogi powiatowej nr 0725T Włostów – Malżyn – Słoptów – Antoniów – Goźlice w km. 0+000-0+290 odc. dł. 0,290 km, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Włostów.

  

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

Przejdź do zakładki Przetargi

 

______________________________________________________________________________________________

 


 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27- 500 Opatów

tel/fax  015 8682485

 woj. świętokrzyskie

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie