Witamy na naszych stronach
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

 

________________________________________________________________________________

Opatów,  13. 06. 2019r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zadanie nr 1  „Przebudowa drogi wewnętrznej leżącą w obszarze usług publicznych  celem włączenia jej do drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Opatowie”.

Zadanie nr 2  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola - Mirogonowice - Nagórzyce - Janowice - Szczegło - Duklany - Kolonia Niemienice - Porudzie - Opatów polegająca na budowie chodnika w km 11+301 - 12+745 odc. dł. 1,444km.”

Zadanie nr 3  „ Przebudowa drogi powiatowej nr  0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice - Włostów w m. Iwaniska ul. Kolejowa, polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - 0+493 odc. dł. 0,493 km” 

        Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych 

 W zakładce "Przetargi"

__________________________________________________________________________________________

Opatów,  13. 06. 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zadanie nr 1  Przebudowa drogi powiatowej nr 0734T dr. woj. Nr 755 – Ługi - Mikułowice – Wojciechowice – Zacisze – Mierzanowice – Horochów – Kaliszany – Gierczyce – Nikisiałka Duża polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gierczyce  w km od 7+497 – 7+737 na odcinku  0,240 km,

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr  0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki, polegająca na budowie chodnika w m. Słabuszewice km 1+438 - 1+628 odc. dł. 0,190 km.

Zadanie nr 3  Remont drogi powiatowej nr 0703T Zochcin - Sadowie - dr. kraj. nr 9 w m. Sadowie w km 1+858-1+980 odc. o dł. 0,122 km.

                                 Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 W zakładce "Przetargi"

__________________________________________________________________________________________

  Opatów,  10. 06. 2019r 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zadanie nr 1  Remont drogi powiatowej nr  0706T gr. pow. opatowskiego – Podlesie – Nieskurzów Stary w km 1+513 – 3+003 odc. dł 1,490 km

Zadanie nr 2   Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. Nr 42111 - Karsy - dr. pow. Nr 42113 w m. Karsy w km 1+954 - 4+000 odc. dł. 2,046 km

 Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

W zakładce "Przetargi" 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 
ZDP Opatów

 

 


 

 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27- 500 Opatów

tel/fax  015 8682485

 woj. świętokrzyskie

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie